5.1kw
2017-3-2
 四合院全封闭,既挡风遮雨,又发电赚钱,不耽误采光,冬季还能取暖。 庭院和房屋一并覆盖,遮阳、透光、发电均不误,面积利用率最大化。